Follow us on Twitter

Nieuws

24-03-2016 | Van Beek Infra GroepBV

Van Beek Infra Groep BV - Sponsor CDI3* Zeeland Outdoor International

In de oorsprong van het bedrijf was de hoofdactiviteit het aanleggen, reconstrueren en herstraten van wegen en pleinen. Nog steeds maakt het straatwerk een belangrijk deel uit van de activiteiten van Van Beek Infra Groep B.V.. De bestratingswerkzaamheden kunnen binnen onze organisatie worden opgesplitst in twee groepen.

De eerste groep betreft de aanleg en reconstructie van wegen en pleinen (machinaal of ha...ndmatig).

  • Winkelgebieden
  • Kilometer zones
  • Woonrijp maken

De tweede groep betreft het ambachtelijk straatwerk.

•Oude stadskernen

Voor beide groepen is specifiek vakkundig personeel inzetbaar.

Rioleringswerk en grondwerk

Met betrekking tot grondwerkzaamheden (cultuurtechnisch en civieltechnisch) hebben we een zeer brede ervaring. Van het uitgraven van watergangen, uitkisten van bouwputten, cunetten graven tot aanleg van rioleringen en persleidingen.

We hebben een uitgebreid materieelpark in eigen beheer om deze werkzaamheden kwalitatief goed uit te kunnen voeren.

Met rioleringen en persleidingen streven wij naar een efficiënte en effectieve werkmethode. Een werkmethode waarbij de omliggende bewoners en ondernemers zo weinig mogelijk overlast ondervinden van de aanleg / vervanging van het riool. Ervaren medewerkers controleren nauwkeurig de lengterichting en hoogteligging. Zo hebben we in de afgelopen jaren in diverse gemeenten tientallen kilometers riolering vervangen.

Inmiddels heeft Van Beek Infra Groep B.V. een goede relatie op gebouwd met diverse opdrachtgevers.

De specialisten van Van Beek Infra Groep B.V. adviseren u graag!

http://www.vanbeekgroep.nl/


« Back to overview